Odwodnienia liniowe

Systemy odwodnienia liniowego zapewniają szybką i efektywną zbiórkę wody opadowej (lub innych cieczy) z placów podłóg w pomieszczeniach gospodarczych czy posadzek w halach.

 

Kanał odwodnienia liniowegoKanały odwadniające

Podstawą konstrukcyjną odwodnień liniowych są kanały odwadniające zbierające ciecze na pożądanej długości odwadnianej powierzchni.

 

Trwałość

Kanały produkowane są z materiałów odpornych na zmiany temperatur, działanie promieni słonecznych a także źrące działanie wielu środków chemicznych. Konstrukcja kanałów zapobiega uszkodzeniom mechanicznym jednocześnie nie przeszkadzając w swobodnym użytkowaniu odwadnianej powierzchni.